News/events
Короткий опис проекту
Tuesday September 15th, 2020

Короткий опис проекту

Створення і дослідження нових похідних тіазолу (рис.1), що містять фрагмент дигідроксибензолу, сполученого із заміщеним тіазольним циклом. Отримані 4(3,4-дигідроксифеніл)тіазоли (ДФТ) володіють комбінованою