News/events
15 September 2020y.
Створення і дослідження нових похідних тіазолу (рис.1), що містять фрагмент дигідроксибензолу, сполученого із заміщеним тіазольним циклом. Отримані 4(3,4-дигідроксифеніл)тіазоли (ДФТ) володіють комбінованою