Automation of water nonitoring system

The composition of the scientific group: Nataliya Lyalyuk, Ph.D. in Biology, Assistant Professor, Olena Yavorska, senior lecturer, Yuriy Klymenko, Ph.D. in Technology

Short description of the project

Аналіз параметрів водного середовища потребує врахування природних чинників якості води, техногенного навантаження з боку усіх підприємств, які у сукупності є чинниками забруднення. Вирішення такого завдання можливо лише через побудову розподіленої системи моніторингу водойми. Ключовою умовою ефективності системи моніторингу є проведення гідробіологічного моніторингу та створення автоматизованих постів спостережень. Директивами ЕС визначено, що моніторинг водних ресурсів має базуватися на найкращих наявних методах, що не потребують надмірних витрат на протязі циклу їх використання. Такій вимозі відповідають автоматичні станції моніторингу якості води (WQMS), що забезпечують найкращі функціональні та експлуатаційні характеристики, дистанційне отримання результатів аналізу, точність та відкритість даних, комбіноване використання результатів різних досліджень (насамперед біологічних та хімічних), яке розширює можливості для прогнозування стану водотоку та факторів впливу на екосистему і забезпечує всебічність, об’єктивність та підвищений рівень ефективності системи оцінки стану довкілля порівняно з підходом, що ґрунтується лише на визначенні фізико-хімічних показників. Сутність пропозиції – створення автоматизованої системи моніторингу стану водних ресурсів на базі сучасних інформаційних технологій і ефективних алгоритмів обробки даних про хімічні та біологічні параметри поверхневих вод.

Основний результат проекту – створення технологічної та алгоритмічної бази для розбудови мережі автоматизованих постів моніторингу водних ресурсів.


Сфери застосування результатів

Дані, що генеруватимуть WQMS, будуть використовуватися органами державної влади та місцевого врядування, що мають повноваження управління природними (у т.ч. водними) ресурсами. Інформаційні масиви актуальних та об’єктивних даних про фізичні, хімічні та біологічні параметри водних ресурсів будуть використовуватися дослідниками для прогнозування змін у водних екосистемах та розробки рекомендацій із запобігання економічних та соціальних втрат від забруднення водойм та зневоднення територій. Інформація про стан водних ресурсів має бути доступною громадськості для забезпечення контролю за діяльністю органів влади.


Наявне обладнання

Лабораторне обладнання для проведення гідробіологічних досліджень, наявне у організацій-партнерів.


Найбільш вагомі публікації про розробку

  1. Н.М. Лялюк. Особливості організації моніторингу ріки Південний Буг (м. Вінниця). Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. Вінниця, ВНТУ, 2017.
  2. Н.М. Лялюк, А.К. Куцевол, Ю.О. Хлістунова, Г.А. Міненко. Літній фітопланктон р. Південний Буг (м. Вінниця) та особливості біоіндикації якості води. Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. Вінниця, ВНТУ, 2017.
  3. D. Afanassyev, N. Lyalyuk, S. Bespalova. Algae chlorophyll fluorometry and other methods in monitoring of the water resources of a technogenically transformed region in eastern Ukraine. GISAP. Physics, mathematics and chemistry, 2013, № 1.

Contacts:

Клименко Ю.М. +380 97 539 0892