Intellectual city traffic

The composition of the scientific group: Petro Nikolyuk – Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Vasyl Komarov – senior researcher, Yuriy Klymenko – Ph.D. in Technology, Anastasia Pidhurska – 3rd year student, Mykhaylo Marchuk – 3rd year student

Short description of the project

Транспортний колапс є болючою проблемою міст-мегаполісів. Дане дослідження дозволяє в деякій мірі вирішувати сформульовану проблему  завдяки застосування спеціального алгоритму у поєднанні із певними технічними засобами. робота представляє собою автоматизовану інтелектуальну систему (АІС) регуляції дорожнього руху  транспортних засобів (ТЗ) у великому місті. АІС здійснює прокладання оптимальних маршрутів для кожного ТЗ, що приймає участь у міському трафіку та взаємодіє із центром керування трафіком (ЦКТ).

Моделювання транспортної мережі міста здійснюється з допомогою зваженого орієнтованого планарного мультиграфа. У такому графі кожному ребру співставляється у відповідність вага, що  змінюється синхронно із динамікою змін завантаженості автомобілями транспортних артерій міста. З допомогою використання А*-алгоритму здійснюється прокладання оптимальних по часу (t-оптимальних) маршрутів для кожного автомобіля, що замовив такий маршрут.

Оскільки усі автомобілі (або переважна їх кількість) рухатимуться по t-оптимальних маршрутах, то відбудеться повна синхронізація транспортних потоків, що приведе до принципово нової якості і, як наслідок, до зникнення заторів (або до різкого їх зменшення) у транспортній мережі. Таким чином, міський трафік набуває у принципово новий стан.

Робота зайняла гран-прі на міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science” у 2019 та у 2020 роках.


Сфери застосування результатів

Транспортні мережі великих міст.


Найбільш вагомі публікації про розробку

  1. Д.Г.Богуто, Комаров В.Ф., Ніколюк П.К., Ніколюк П.П.. Інтелектуальний алгоритм 1. Богуто Д.Г., Волинець В.І., Ніколюк П.К., Ніколюк П.П. Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста / Д.Г.Богуто, В.І.Волинець, П.К.Ніколюк, П.П. Ніколюк// Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління».–2017.– вип.35.– С. 5-12.
  2. Богуто Д.Г., Комаров В.Ф., Ніколюк П.К., Ніколюк П.П.. Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком / Д.Г.Богуто, В.Ф.Комаров, П.К. Ніколюк, П.П.Ніколюк// Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання. Автоматизовані системи управління».–2018.– вип.38.– С. 46-57.
  3. Ніколюк П.К., Комаров В.Ф., Ніколюк П.П. Інтелектуальне перехрестя/ П.К.Ніколюк, В.Ф.Комаров,П.П.Ніколюк// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Луцьк. – 2018.–Вип.63.- С. 139-147.
  4. D.G. Boguto, K.K. Kadomskiy, P.K. Nikolyuk, A.I. Pidgurska. Algorithm of Intelligent Urban Traffic /D.G. Boguto, K.K. Kadomskiy, P.K. Nikolyuk, A.I. Pidgurska// Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання. Автоматизовані системи управління».–2019.–вип.42.–С.12-25.

Contacts:

Ніколюк Петро Карпович  tel:     096 011 3638