Three-dimensional modeling of built-up areas

The composition of the scientific group: Anton Gorpynych, Kostyantyn Solodenko

Short description of the project

Розроблена технологія створення тривимірних моделей будівель/споруд для великих територій. Такі дані відносяться до сфери ГІС та є базовими даними для побудови НІГД. Отримуються на базі даних ДЗЗ – аерофото або космічної зйомки, тому є найбільш оптимальними з економічної точки зору. Відповідають міжнародним стандартам, в тому числі можливо досить просто конвертувати відповідно до директиви ЄС INSPIRE.

Оброблено близько 7 млн. 3D моделей забудованої території, в т.ч. міст західної Європи.


Сфери застосування результатів

– створення 3D моделей міст та ландмарок різного ступеня деталізації (LOD1, LOD2, LOD3);

– створення фізичних (з гіпсу, каменю, акрилу та ін., в тому числі за допомогою адитивних технологій) 3D моделей для архітектурного планування та туристів;

– створення повного кадастру нерухомості;

– керування нерухомістю (більш повна інформація про будівлю);

– для банків та страхувальників (використання нерухомості в якості залогу, визначення розміру страхового платежу);

– визначення зони “світла й тіні” при будівництві веж мобільного зв’язку;

– визначення місць будівництва вітряків;

– моделювання керування автотранспортом;

– аналіз можливостей розташування сонячних батарей на дахах;

– перспективне планування, підвищення комфорту населення за рахунок інтелектуального планування (smart city) та розуміння загальної картини;

– аналіз тривимірних даних для реалізації планування маршрутів, орієнтованих на людей з обмеженими можливостями;

– моделювання тривимірних даних для визначення впливу шумового забруднення на мешканців міст та пом’якшення його за допомогою шумових бар’єрів;

– моделювання вітрових потоків в забудованих масивах;

– оцінка потенціалу енергозбереження;

– можливість для створення нових стартапів та соціальних проектів з використанням 3D моделей.


Наявне обладнання

Коптер, апаратно-програмний комплекс тривимірного моделювання.


Contacts:

Горпинич Антон Вікторович +380 68 209 2926