IT and engineering
Розроблена технологія створення тривимірних моделей будівель/споруд для великих територій. Такі дані відносяться до сфери ГІС та є базовими даними для побудови НІГД.…
Транспортний колапс є болючою проблемою міст-мегаполісів. Дане дослідження дозволяє в деякій мірі вирішувати сформульовану проблему  завдяки застосування спеціального алгоритму у поєднанні із…
Аналіз параметрів водного середовища потребує врахування природних чинників якості води, техногенного навантаження з боку усіх підприємств, які у сукупності є чинниками забруднення.…
Digitalization of public life and legal sphere requires new models of introducing into practice blockchain technologies, chatbot technologies, automatic legal investigations, e-government,…